Výbor

Předseda Dr. Karel Duspiva
Hospodář Rudolf Toman
Jiří Brodský
Vladimír Mencl
Jan Helebrant